Jak przygotować się do montażu instalacji fotowoltaicznej?

Decyzja związana z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla naszego budynku nie wiąże się jedynie z wyborem firmy, która taka instalacje dla nas wykona. Podkreślić należy, że aby instalacja fotowoltaiczna w pełni spełniała swoje zadanie musimy wziąć pod uwagę kilka dodatkowych czynników.1.

Położenie budynku. Ważne aby w pobliżu budynku nie znajdowały się żadne obiekty, które mogłyby zacieniać moduły fotowoltaiczne m.in. wysokie drzewa, kominy lub inne budynki. Jeżeli nasz budynek znajduje się w otoczeniu obiektów zacieniających wówczas musimy dokonać analizy w jakich godzinach w ciągu dnia rzucają one cień na dach naszego budynku, na którym ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Dzięki analizie położenia budynku można odpowiednio dobrać komponenty oraz zaprojektować instalację w taki sposób, aby zoptymalizować jej działanie w miejscu narażonym na zacienienia.

2.

Zużycie energii elektrycznej. Dzięki analizie faktur za energię elektryczną wystawionych od dostawcy energii, możemy dobrać optymalną moc planowanej instalacji fotowoltaicznej. Analizę wato przeprowadzić na podstawie kilku ubiegłych lat, co pozwoli stwierdzić, czy nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną jest stałe, maleje czy rośnie. A co w przypadku nowego budynku? W nowo budowanych budynkach nie mamy możliwości dokładnego określenia ilości zużytej energii. Wielkość instalacji zostanie oszacowana na podstawie prognozy i analizy wszystkich planowanych urządzeń elektrycznych, z których będą korzystać domownicy. Warto zaznaczyć ze w sytuacji zwiększenia zapotrzebowania budynku na energię elektryczną istnieje możliwość rozbudowy instalacji fotowoltaicznej. Jest to zazwyczaj bardzo kosztowna inwestycja, a czasami z powodu umiejscowienia, gdzie zazwyczaj jest to dach budynku, nie możliwa do rozbudowy.

3.

Kierunek i kąt usytuowania połaci dachowej. Panele fotowoltaiczne na połaci dachu powinny być skierowane w stronę południa pod kątem od 15 do 45 stopni, wówczas będą optymalną ekspozycją na promienie słoneczne, a tym samym uzyskamy maksymalną ilością energii elektrycznej. W Polsce optymalnym kątem montażu paneli fotowoltaicznych jest 30 – 35 stopni. Ta praktyka nie wyklucza montażu paneli pod innym kątem. W przypadku gdy moduły fotowoltaiczne nie będą skierowane w stronę południa, a ich odchylenie nie będzie większe niż 45 stopni, to strata w uzyskach nie będzie większa niż 10 proc. Natomiast jeżeli odchylenie będzie większe lub moduły zostaną skierowane na wschód czy zachód, to strata może wynieść 15-25 proc.

4.

Ilość paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Określoną moc planowanej instalacji fotowoltaicznej należy przeliczyć na ilość paneli, która fizycznie zmieści się na dachu budynku. Bo to właśnie od ilości i mocy paneli zależy ostateczna wielkość instalacji. O ile nie mamy doświadczenia w branży fotowoltaicznej samodzielnie raczej nie będziemy w stanie oszacować ilość paneli, która zmieści się na naszym dachu oraz rozplanować optymalne rozmieszczenie. To zadanie pozostawmy wykwalifikowanym projektantom instalacji fotowoltaicznych, którzy poprzez doświadczenie, wiedzę, oraz programy są w stanie zaplanować całą instalację od początku do końca oraz przewidzieć większość problemów, które mogą stać na przeszkodzie montażu instalacji.

5.

Stan pokrycia dachu. Instalacja fotowoltaiczna jest obciążeniem dla połaci dachowej dlatego bardzo ważne jest oszacowanie stanu naszego dachu. Przed rozpoczęciem prac powinna zostać przeprowadzona dogłębną analiza konstrukcji oraz poszycia, oceniająca całościowy stan dachu do montażu danej instalacji fotowoltaicznej a w przypadku zauważonych nieprawidłowości, wykonanie wcześniejszych prac przygotowawczych w celu zwiększenia wytrzymałości dachu.

6.

Miejsce zamontowania falownika. Podczas wyboru miejsca montażu falownika ważna jest odległość od głównej rozdzielni budynku, do której urządzenie musi zostać wpięte. Z uwagi, że falownik jest urządzeniem elektrycznym nie powinien być montowany w miejscach narażonych na wilgoć, wysokie temperatury (poddasze, pomieszczenia bez wentylacji) czy zapylenia. Falownik jest urządzeniem pracującym w miarę cicho, jednakże u niektórych osób może powodować dyskomfort w postaci słyszalnego szumu. Najczęstszym i zarazem najlepszym miejscem montażu falownika okazuje się garaż, piwnica lub wyodrębnione w budynku pomieszczenie techniczne.

Instalacji fotowoltaiczna jest systemem całkowicie bezobsługowym, jednakże aby tak się stało, podczas prac przygotowawczych do jej montażu na budynku czy gruncie, musimy wziąć pod uwagę szereg czynników mających wpływ na jej prawidłowe działanie. Doświadczona firma świadcząca usługi w branży fotowoltaicznej nie będzie mieć problemów, aby w pełni dopasować optymalne rozwiązania do naszych wymagań, uwzględniając jednoczenie wszystkie czynniki mające wpływ na jakość działania instalacji.